100 ANYS EN UN CLIC: ELS PRIMERS I ELS DARRERS TURISTES DEL MOLL

89

Com anticipam al títol d’aquesta secció, entre aquestes dues fotografies han passat 100 anys, més o menys. I és que en aquesta ocasió sabem el dia exacte en què va ser presa la imatge més moderna (24 d’agost del 2017), però tenim molt poques referències per esbrinar la data de la més antiga. L’autor és el capellà i naturista Fernando Moragues i Manzanos, que va viure entre el 1856 i 1931. Totes seves fotografies, de les que se’n conserven quasi 3.000, varen ser preses entre els anys 1885 i 1928, i entre aquestes dues dates és on hem de situar la fotografia d’avui. No podem saber gaire més, ja que gaire bé no s’observen edificis que ens puguin aportar més pistes. Moragues, que va néixer i va morir a Palma, fou un visitant habitual de Pollença i, per tant, un dels primers turistes del Port de Pollença. Aquells primigenis “turistes”, com Tito CittadiniAdan DiehlRoberto Ramaugué, Anglada Camarasa, Joaquim Mir o Santiago Russinyol, no anaren al Port de Pollença per estendrer-se a l’arena, sinó que ho feren atrets per la natura, l’arquitectura i la gent. I precisament fixant-se en la gent Moragues va fer aquesta fotografia que va titular “Al·loteria“, fent referencia als cinc o sis al·lots que surten jugant damunt dos mollets fets de taulons de fusta. Aquests al·lots, probablement eren fills dels pescadors i mariners del Moll. El 1925 hi havia empadronats al Port de Pollença 78 mariners.
Les dues fotografies són preses a la platja d’Albercuix a l’altura del carrer Bocchoris, on ara hi ha un bon nombre d’apartaments, uns llogats a turistes estrangers, d’altres segones residències de Mallorquins de fora poble. Curiosament fa cent anys no era tan diferent d’ara. L’any 1900, segons el padró municipal, al Port de Pollença hi havia 78 habitatges, dels quals només 28 eren residencies primàries. La resta eren xalets residencials d’aristòcrates i burgesos Mallorquins i estrangers. Quan Moragues va començar a visitar el Port de Pollença residia a cases llogades pels pescadors, en el que foren potser els primers habitatges vacacionals de Mallorca. En aquells anys, una mica com passa en l’actualitat, les cases dels molleros suplien la manca de places hoteleres. De fet, un dels llocs on s’hostejava habitualment era la fonda d’Antoni Borràs que amb el temps es va convertir en l’hotel Miramar, primer hotel a obrir al Port de Pollença l’any 1912. Després de la Primera Guerra Mundial es va incrementar el nombre de turistes estrangers que ens visitaven i per això a la dècada dels vint s’obriren altres hotels com el Mar i Cel, el Marina l’Hotel Puerto i l’Illa d’Or, aquest darrer obert el 1929.

 

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT