10 SANITÀRIES PIONERES REBEN EL RECONEIXEMENT CLARA HAMMERL

797

Just ara acaba de començar Avui vespre s’ha celebrat l’acte de reconeixement Clara Hammerl que, aquest 2020, és ha estat per a les sanitàries. Fins a 10 pollencines que es dedicaren professionalment a l’àmbit de la sanitat, rebran han rebut aquesta distinció municipal amb la qual, a més de reconèixer la tasca individual d’aquestes dones, es vol donar visibilitat a la dona com a professional.

Les deu distingides són han estat Matilde León, Antònia Amengual, Antònia Vallespir, Maria Magdalena Cerdà, Antònia Salas, Antònia Vaquer, Francisca Cerdà, Isabel Trullols, Leonor Morro i Maria Mairata. Totes elles representen el col·lectiu de les sanitàries, un servei que totes elles han desenvolupat des de diferents àmbits: infermeres i comares, sobretot.

Fins a la dècada dels 90 del passat segle XX, no hi va haver metgesses que exercissin al municipi de Pollença. Això no obstant, les dones han duit a terme un paper important en el camp de la sanitat. Ja des del segle XX, les Germanes de la Caritat es dedicaren a tasques sanitàries i educatives. A més a més, comares, infermeres i practicants han cobert les necessitats sanitàries dels pollencins.

Des de l’Ajuntament, destaquen la tasca realitzada per les Germanes de la Caritat des de 1849 a Pollença poble i, des de 1915, al Port, però també a les Missioneres dels Sagrats Cors que s’establiren a Pollença el 1921 i, actualment, són l’únic col·lectiu de religioses que hi ha.

PUBLICITAT

L’ofici de comare històricament ha estat exercit per dones. En aquest sentit, està documentat que, a m principis del segle XX, va exercir aquest ofici la poblera Francesca Serra Domingo. Ja als anys 30 del passat segle XX, exerciren de comares les pollencines Magdalena Bauçà Serra, Antònia Salas Cànaves “Tossera” i Maria Mairata Bibiloni.

Des de l’Ajuntament, destaquen la tasca realitzada per les Germanes de la Caritat des de 1849 a Pollença poble i, des de 1915, al Port, però també a les Missioneres dels Sagrats Cors que s’establiren a Pollença el 1921 i, actualment, són l’únic col·lectiu de religioses que hi ha.

Des d’aquell 15 de març, dia de l’aniversari de la pedagoga Clara Hammerl, han sorgit més noms de dones pollencines dedicades a la sanitat. Així a més de les infermeres Matilde León i Antònia Amengual, que durant dècades varen dur a terme una labor que va anar més enllà de les atencions a la salut dels pollencins, o Antònia Vallespir i Magdalena Cerdà, infermeres titulades que exerciren les seves tasques a través de la Seguretat Social, hi ha altres sis dones relacionades amb Pollença que han duit a terme tasques sanitàries i que veuran reconeguda de manera simbòlica la seva carrera professional.

Per això mateix, i tal com va assegurar la delegada de l’àrea d’Igualtat, Bianca Aguilar, “si sorgeix algun altre nom, també serà reconeguda amb aquesta distinció”.

El reconeixement Clara Hammerl s’havia de celebrar el 15 de març, coincidint amb l’aniversari de la pedagoga pollencina dedicada al projecte de Colonya, tant de l’escola com de la caixa d’estalvis, però el confinament per mor de la pandèmia del coronavirus, va anul·lar l’acte programat a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Pollença.

Setmanes abans, el 4 de març, l’Ajuntament Ple havia aprovat per unanimitat concedir el reconeixement Clara Hammerl al col·lectiu de les sanitàries pollencines. La proposta va sorgir de l’àrea d’Igualtat.

Vet ací una galeria de fotos amb les dones distingides o bé familiars seus que han recollit el reconeixement, ja que, enguany, s’ha lliurat distincions a títol pòstum.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT